Sekretesspolicy för NFO

Sekretesspolicy

NFO värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy.

Insamling av information

Vi samlar in information från och om våra användare på olika sätt:

 1. Information du tillhandahåller: När du registrerar dig för nyhetsbrev, skapar ett konto eller fyller i ett kontaktformulär, kan vi samla in personuppgifter såsom namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter.
 2. Information vi samlar in automatiskt: När du besöker vår webbplats samlar vi in information om din enhet och ditt användande av webbplatsen genom cookies och liknande teknologier. Detta kan inkludera din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, besökta sidor, klickade länkar och annan interaktionsinformation.
 3. Information från tredjepartskällor: Vi kan också erhålla information om dig från tredje parter, såsom sociala medier, partners och offentligt tillgängliga källor.
Användning av information

Den information vi samlar in används för att:

 • Förbättra din upplevelse på vår webbplats genom att anpassa innehåll och annonser.
 • Administrera ditt konto och tillhandahålla de tjänster du har begärt.
 • Kommunicera med dig om uppdateringar, nyheter, erbjudanden och marknadsföringsmeddelanden.
 • Analysera webbplatstrafik och användarbeteende för att förbättra webbplatsens funktionalitet.
 • Upptäcka, förhindra och åtgärda säkerhetsincidenter och bedrägerier.
Delning av information

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utom i följande fall:

 1. Med ditt samtycke: Vi kan dela information med tredje parter om vi har ditt samtycke att göra det.
 2. För tjänsteleverantörer: Vi delar information med betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster till dig, såsom webbhotell, e-postleverantörer och analytiska tjänster. Dessa tjänsteleverantörer är kontraktsmässigt skyldiga att skydda dina uppgifter och använda dem endast för de ändamål vi anger.
 3. För juridiska ändamål: Vi kan dela information för att följa lagar och regler, svara på rättsliga förfrågningar och skydda våra rättigheter och egendom.
 4. För affärsöverföringar: Om vi genomgår en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller delar av våra tillgångar, kan dina uppgifter överföras som en del av den affären. Vi kommer att meddela dig om en sådan överföring sker och om dina uppgifter blir föremål för en annan sekretesspolicy.
Skydd av information

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, ändring och missbruk. Dessa åtgärder inkluderar säkerhetsprogramvara, kryptering av känslig information och regelbundna säkerhetsgranskningar.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till dina uppgifter: Du kan begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätta felaktiga uppgifter: Du kan begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.
 • Radera dina uppgifter: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter, förutsatt att vi inte har en rättslig skyldighet att behålla dem.
 • Begränsa behandlingen: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter under vissa omständigheter.
 • Invända mot behandling: Du kan invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller andra legitima intressen.
 • Dataöverföring: Du kan begära att vi överför dina personuppgifter till en annan organisation eller till dig.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på info@nfo.nu. Vi kommer att svara på din förfrågan inom rimlig tid och i enlighet med gällande lagar.

Barns integritet

Vår webbplats är inte avsedd för barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år utan föräldrarnas samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att radera den informationen så snart som möjligt. Om du tror att vi kan ha information från eller om ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss på info@nfo.nu.

Internationella dataöverföringar

Vi kan överföra dina personuppgifter till andra länder än det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. När vi överför dina uppgifter till andra länder, kommer vi att skydda dem enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy och följa gällande lagar.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan för att återspegla förändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för att få den senaste informationen om vår sekretesspolicy. Din fortsatta användning av vår webbplats efter att ändringar har gjorts innebär att du godkänner den reviderade policyn.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och är inte ansvariga för deras innehåll eller sekretesspraxis. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Samtycke till behandling

Genom att använda vår webbplats och tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till insamling, användning och delning av dina uppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, men observera att detta inte påverkar lagligheten av behandling baserad på samtycke före återkallandet.

Sekretess och säkerhet

Vi är engagerade i att skydda din integritet och säkerhet. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, ändring och missbruk. Trots våra ansträngningar kan vi dock inte garantera fullständig säkerhet för dataöverföringar över internet eller för våra lagringssystem.

Dataretention

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som krävs enligt lag. När vi inte längre behöver dina uppgifter, kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt.

Tillsynsmyndighet

Om du har några klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, har du rätt att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Vi uppmuntrar dig dock att först kontakta oss så att vi kan försöka lösa ditt problem direkt.

Slutliga bestämmelser

Vi är fast beslutna att skydda din integritet och säkerhet. Genom att använda vår webbplats och tillhandahålla dina personuppgifter godkänner du insamling, användning och delning av dina uppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att läsa denna policy noggrant och att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Tack för att du besöker NFO och för att du litar på oss som din nyhetskälla.